Chat with us, powered by LiveChat

Крипто банкер

Екипът ни наблюдава основаването и развитието на конкретни проекти.  Проучваме в подробности потенциала на продуктите, в които инвестираме и препоръчваме на клиентите си най-добрите възможности за техните инвестиции.
Клиентите, които предоставят средства за управление, получават  доходност на годишна база, по предварително договорена с тях финансова рамка.
За всяка инвестиционна сума се подписва договор за управление на средствата. Договорът описва ангажиментите на компанията BELLA CHAIN, свързани със сигурността на средствата, политиките на дружеството, ангажиментите на страните, както и възможността договора да бъде прекратен във всеки един момент, а средствата да бъдат заверени по сметка на клиента.
Чрез своята коректност и експертиза, ние се ангажираме да предложим  доверие и сигурност на най-високо ниво.